panto

Cyfrowe zdjęcia patomograficzne i punktowe

Współczesne leczenie stomatologiczne często wymaga wykonania zdjęcia pojedynczego zęba lub całego uzębienia zw. pantomogramem. Niewątpliwie pomaga to w szybkiej i właściwej diagnostyce.