Cennik - implanty zębów Szczecin

Implant to odbudowa protetyczna brakującego zęba, składa się z dwóch etapów:

  1. chirurgia czyli wszczepienie implantów do kości. Po wszczepieniu zaszywamy dziąsło. Potrzeba 4 miesięcy na zintegrowanie się implantu z kością, dziąsła goją się dużo szybciej bo tylko 2-3 tygodnie. Koszt zabiegu definiuje stan kości, dziąsła i zdrowia pacjenta, sam implant zębowy to kwota zaczynająca się od 2500zł, a korona zębowa to kwota zaczynająca się od 1500 zł. O ewentualnych badaniach i konieczności wykonania dodatkowych zabiegów potrzebnych do umieszczenia implantu w czystej i zdrowej kości pacjent zostanie poinformowany po przeprowadzonym wywiadzie.
  2. protetyka: to etap w którym zakładamy śrubę gojącą, kształtujemy dziąsło za jej pomocą, śruba ta trzyma dziąsło z daleka od implantu. Czasem do kształtowania dziąsła używamy koron tymczasowych. Stosujemy je również przy natychmiastowej protetyce równocześnie z wprowadzeniem implantu. Preferujemy protetykę odroczoną w czasie, tzn po w gojeniu implantu ponieważ jest bezpieczniejsza i bardziej przewidywalna. Dlatego najczęściej korony ostateczne robimy po 4 miesiącach od wprowadzenia implantu.

Implanty mogą być jednoczęściowe, czyli implant i łącznik w jednym, decyzja o jego zastosowaniu zależy od jakości kości i jej ilości tej kości, miejsca w którym ma zostać wkręcony implant,. Zazwyczaj jednak łącznik nie jest integralną częścią implantu, a bardzo często nie używamy łączników tylko robimy korony na bazach tytanowych wtedy korona jest bardziej naturalna i przezierna jak własne zęby.

Możemy też wyfrezować dowolny łącznik indywidualny z materiałów bardzo zbliżonych kolorystycznie i materiałowo do naszych własnych zębów.

W zasadzie jesteśmy w stanie zrobić korony na każdym implancie z którym się pacjent do nas zgłosi, nawet nie wprowadzonym w naszej klinice, pod warunkiem dostępności elementów potrzebnych do wykonania takiej korony.

Zapraszamy do kontaktu – Recepcja (+48) 91 823 96 97, (+48) 662 285 519

Adres: Al. Boh. Warszawy 101/2
70-341 Szczecin – Klinika DrebotDental Szczecin

Godziny: Poniedziałek – Czwartek: 9:00 – 20:00
Piątek: 9:00 – 18:00