Jakie rodzaje braków w uzębieniu leczymy implantami?

Pojedyncze ubytki w jamie ustnej uzupełniamy singlowymi implantami możliwie najszybciej po utracie naturalnego zęba, aby zapobiec zanikowi kości.
Brak kilku zębów leczymy poprzez zrobienie mostu protetycznego. Zastępuje on nam kilka zębów, a zakładany jest na dwa lub więcej tytanowych wszczepów.
Przy całkowitym bezzębiu wykonujemy protezę wyjmowaną – osadzaną na dwóch lub czterech implantach. W niektórych przypadkach, w trosce o Państwa komfort, implantolog może zdecydować o zastosowaniu dodatkowych wszczepów, aby zastosować protezę na stałe, tzw most okrężny.
Przy całkowitym braku uzębienia taki most okrężny stosujemy w szczęce na 6-8 implantach, a w żuchwie przeważnie na 6-ciu.