Czy wiek jest przeszkodą do leczenia implantologicznego?

Implanty zębowe można wszczepiać po ukończeniu okresu dorastania i naturalnych zmian w jamie ustnej, zakłada się granicę skończenia 18 roku życia. Nie ma jednak żadnej górnej granicy wiekowej do rozpoczęcia takowego leczenia. Obalamy zatem popularny mit – nigdy nie jest za późno na spełnienie marzeń o pięknym uśmiechu!